Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

So sánh điểm khác nhau giữa Topical Map và Cấu Trúc Silo (siloing)

Trong SEO, cả topical map (bản đồ chuyên đề) và cấu trúc silo đều là các chiến lược được sử dụng để sắp xếp nội dung trang web nhằm mang lại trải nghiệm người dùng và khả năng hiển thị tốt hơn cho công cụ tìm kiếm, nhưng chúng phục vụ các mục đích hơi khác nhau.

Topical map

Topical map tổ chức nội dung dựa trên các chủ đề và đề tài liên quan đến trang web. Nó tập trung vào việc tạo ra một cấu trúc logic của nội dung bao gồm các khía cạnh của một chủ đề.

Nội dung trong một topical map thường được kết nối thông qua liên kết nội bộ, cho phép người dùng và các công cụ tìm kiếm dễ dàng di chuyển giữa các chủ đề liên quan.

Phương pháp này nhằm mục đích thể hiện sự chuyên môn của bạn về một chủ đề cụ thể bằng cách bao gồm nó một cách toàn diện và mạch lạc.

Topical map giúp GG hiểu về bối cảnh của nội dung của bạn và sự liên quan của nó đối với các truy vấn của người dùng, tiềm năng cải thiện thứ hạng trang web của bạn cho các thuật ngữ tìm kiếm liên quan.

Chúng cũng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách hướng dẫn users đến thông tin liên quan mà họ có thể quan tâm.

Cấu trúc silo

Cấu trúc silo, còn được gọi là siloing, bao gồm việc tổ chức và sắp xếp nội dung trang web thành các phần riêng biệt hoặc silos dựa trên các từ khóa hoặc chủ đề cụ thể.

Mỗi silo tập trung vào một chủ đề hoặc từ khóa cụ thể chứa các chủ đề hoặc topic phụ liên quan. Mục tiêu là tạo ra các phân loại rõ ràng giữa các loại nội dung khác nhau.

Siloing giúp GG hiểu về cấp bậc của nội dung, có thể cải thiện thứ hạng của các trang trong mỗi silo cho các truy vấn tìm kiếm liên quan.

Liên kết nội bộ trong mỗi silo thường chỉ xoay quanh nội bộ trong cụm topic riêng biệt, củng cố sự liên quan và uy tín về chủ đề của nội dung trong silo đó.

Kết luận

Tóm lại, topical map và cấu trúc silo đều nhằm mục đích tổ chức nội dung cho SEO, nhưng topical map tập trung vào việc tạo ra một cấu trúc phân cấp toàn diện của các chủ đề liên kết, trong khi cấu trúc silo nhấn mạnh vào việc tạo ra các phần riêng biệt, được chia thành các phần chủ đề, để cải thiện sự liên quan và thứ hạng của công cụ tìm kiếm cho từ khóa hoặc chủ đề cụ thể. Kết hợp cả hai phương pháp có thể dẫn đến một trang web được cấu trúc tốt, dễ sử dụng cho người dùng và được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm.

Trả lời

Chat hỗ trợ
Chat ngay