Schema là gì? 10 Dạng Schema Markup SEO giúp tăng %CTR

Schema là một đoạn code HTML hoặc là javascript được nhúng vào trong trang website của các bạn, đoạn code này giúp đánh dấu cơ sở dữ liệu trên website, từ đó nó sẽ giúp google nhận biết, phân loại cũng như trả về những kết quả nhanh chóng và chính xác nhất khi mà … Đọc tiếp Schema là gì? 10 Dạng Schema Markup SEO giúp tăng %CTR